معرفی مشاور و رواندرمانگر موسسه

در این مرکز دکتر بهروز هاشمی آماده خدمت گزاری است.

بهروز هاشمی

دکترای تخصصی روانشناسی
نویسنده و مدیر مجله تخصصی اینترنتی بهداشت روان
مدیر کانال روانشناسی و فلسفه در اینستاگرام و تلگرام
حوزه‌های علاقه‌مندی :رواندرمانی اگزیستانسیال ، طرحواره درمانی، اکت، درمان های پویشی ، فلسفه غرب